KONKURSBO

Per Rune Pollestad

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 14.03.2017 kl 0900

Fristdag:

23.12.2016

Anmeldelse av krav:

17.02.2017

Org.nr.:

976886860

Bonummer:

16-209602KON-STAV

Konkursåpning:

17.01.2017