KONKURSBO

Piotr Gwozdzik (Bygg and Management Services Piotr Gwozdzik)

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 1. september 2017 kl 09.00

Fristdag:

04.04.2017

Anmeldelse av krav:

24.07.2017

Org.nr.:

916 588 151

Bonummer:

17-057088KON-BERG/3

Konkursåpning:

19.06.2017