KONKURSBO

Players In AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 3. juli 2018 kl 10.00

Fristdag:

13.03.2018

Anmeldelse av krav:

12.06.2018

Org.nr.:

999 507 514

Bonummer:

18-041060KON-BERG/3

Konkursåpning:

08.05.2018