KONKURSBO

Pontos Consulting AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

07.03.2016 kl 0900

Fristdag:

23.12.2015

Anmeldelse av krav:

29.02.2016

Org.nr.:

914936055

Bonummer:

15-204966KON-STAV

Konkursåpning:

29.01.2016