KONKURSBO

PS Service AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 20. februar 2020 kl 10.30

Fristdag:

12.12.2019

Anmeldelse av krav:

16.01.2020

Org.nr.:

918 694 811

Bonummer:

19-185697KON-BERG

Konkursåpning:

12.12.2019