KONKURSBO

PVC Verden Ltd.

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 25. januar 2019 kl 11.00

Fristdag:

11.9.2018

Anmeldelse av krav:

14.1.2019

Org.nr.:

919 128 291

Bonummer:

18-135606KON-BERG/3

Konkursåpning:

10.12.2018