KONKURSBO

Rafal Bygg Jarosinski

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

20.06.2018

Fristdag:

06.04.2018

Anmeldelse av krav:

24.05.2018

Org.nr.:

916717431

Bonummer:

18-053486KON-STAV

Konkursåpning:

24.04.2018