KONKURSBO

Rafal Filarowski

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 14.05.2019 kl 10:00

Fristdag:

22.02.2019

Anmeldelse av krav:

15.04.2019

Org.nr.:

915 683 479

Bonummer:

19-030648KON-STAV

Konkursåpning:

15.03.2019