KONKURSBO

Rekno As

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Onsdag 13.02.2019 kl 0930

Fristdag:

20.12.2018

Anmeldelse av krav:

21.01.2019

Org.nr.:

913 141 180

Bonummer:

18-193004KON-STAV

Konkursåpning:

21.12.2018