KONKURSBO

Rely Holding AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 25. oktober 2019 kl 10.00

Fristdag:

17.06.2019

Anmeldelse av krav:

07.10.2019

Org.nr.:

921 524 218

Bonummer:

19-092037KON-BERG/4

Konkursåpning:

30.08.2019