KONKURSBO

Rogaland Mur & Fasade AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

29.06.2017

Fristdag:

10.03.2017

Anmeldelse av krav:

04.06.2017

Org.nr.:

912491900

Bonummer:

17-069119KON-STAV

Konkursåpning:

04.05.2017