KONKURSBO

Rogaland Skiltdesign

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

torsdag 15. august 2019 kl: 0900

Fristdag:

27.05.2019

Anmeldelse av krav:

27.06.2019

Org.nr.:

898 067 092

Bonummer:

19-081326KON-STAV

Konkursåpning:

27.05.2019