KONKURSBO

Røskeland Maskin AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 15. august 2017 kl 09.40

Fristdag:

24.03.2017

Anmeldelse av krav:

22.06.2017

Org.nr.:

998165954

Bonummer:

17-051271KON-BERG/3

Konkursåpning:

18.05.2017