KONKURSBO

Rundeskogen AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

28.09.2016 kl 09:00

Fristdag:

13.07.2016

Anmeldelse av krav:

20.09.2016

Org.nr.:

990 028 923

Bonummer:

16-115384KON-STAV

Konkursåpning:

16.08.2016