KONKURSBO

Rune Alnes

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

onsag 18. september 2019 kl 0900

Fristdag:

29.05.2019

Anmeldelse av krav:

16.09.2019

Org.nr.:

992 231 505

Bonummer:

19-083187KON-STAV

Konkursåpning:

14.08.2019