KONKURSBO

Safetytransport Service AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

23.08.2018 kl 0930

Fristdag:

09.03.2018

Anmeldelse av krav:

30.06.2018

Org.nr.:

916934238

Bonummer:

18-058787KON-STAV

Konkursåpning:

30.05.2018