KONKURSBO

Saxsay AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 06.11.2017 kl 0900

Fristdag:

21.09.2017

Anmeldelse av krav:

21.10.2017

Org.nr.:

999 081 401

Bonummer:

17-146803KON-STAV

Konkursåpning:

21.09.2017