KONKURSBO

Selfie AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

03.09.2018 kl 0930

Fristdag:

03.07.2018

Anmeldelse av krav:

05.08.2018

Org.nr.:

914457874

Bonummer:

18-101639KO-_STAV

Konkursåpning:

05.07.2018