KONKURSBO

Service Sveis AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

15.08.2017

Fristdag:

26.06.2017

Anmeldelse av krav:

26.07.2017

Org.nr.:

974429101

Bonummer:

17-103256KON-STAV

Konkursåpning:

26.06.2017