KONKURSBO

Smart Marine Stavanger AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

onsdag 02.11.16 kl. 09:00

Fristdag:

21.09.2016

Anmeldelse av krav:

21.10.2016

Org.nr.:

996 449 491

Bonummer:

16-150826KON-STAV

Konkursåpning:

21.09.2016