KONKURSBO

Sørlandet Hotell Lindesnes AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 25.06.2015 kl 0900

Fristdag:

12.05.2015

Anmeldelse av krav:

15.06.2015

Org.nr.:

995572842

Bonummer:

15-077485KON -STAV

Konkursåpning:

13.05.2015