KONKURSBO

Ståle Alf Fjelland

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 14.05.2019 kl 13.00

Fristdag:

22.02.2019

Anmeldelse av krav:

07.05.2019

Org.nr.:

Bonummer:

19-031273KON-STAV

Konkursåpning:

02.04.2019