KONKURSBO

Stavanger Bygg & Rehabilitering AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

onsdag 25. september 2019 kl: 1000

Fristdag:

19.06.2019

Anmeldelse av krav:

15.09.2019

Org.nr.:

997928628

Bonummer:

19-094841KON-STAV

Konkursåpning:

15.08.2019