KONKURSBO

Stavanger Solskjerming AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

tirsdag 10.09.19 kl 0900

Fristdag:

17.06.19

Anmeldelse av krav:

27.07.19

Org.nr.:

919 709 782

Bonummer:

19-092412KON-STAV

Konkursåpning:

27.06.19