KONKURSBO

Steam Fasade AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

tirsdag 07. januar 2020 kl 0930

Fristdag:

06.11.2019

Anmeldelse av krav:

30.12.2019

Org.nr.:

919 742 496

Bonummer:

19-165870KON-STAV

Konkursåpning:

25.11.2019