KONKURSBO

Steamwash AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 13. desember 2018 kl 10.30

Fristdag:

14.09.2018

Anmeldelse av krav:

14.11.2018

Org.nr.:

915 077 684

Bonummer:

18-136235KON-BERG/3

Konkursåpning:

10.10.2018