KONKURSBO

Steinmekanikeren AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 6. juni 2019 kl 09.30

Fristdag:

29.03.2019

Anmeldelse av krav:

03.05.2019

Org.nr.:

914 272 548

Bonummer:

19-050675KON-BERG/4

Konkursåpning:

29.03.2019