KONKURSBO

Stiftelsen Det Norske Utvandrersenteret

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

fredag 21.04.2017 kl 0930

Fristdag:

16.03.2017

Anmeldelse av krav:

16.04.2017

Org.nr.:

971338768

Bonummer:

17-046566KON-STAV

Konkursåpning:

16.03.2017