KONKURSBO

Syrstad Bygg AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 15. desember 2017 kl 09.10

Fristdag:

10.03.2017

Anmeldelse av krav:

14.11.2017

Org.nr.:

913 902 513

Bonummer:

17-067868KON-BERG/3

Konkursåpning:

17.10.2017