KONKURSBO

Tanken Stavanger AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Onsdag 07.03.2018 kl 1000

Fristdag:

01.02.2018

Anmeldelse av krav:

01.03.2018

Org.nr.:

918 524 509

Bonummer:

18-018730KON-STAV

Konkursåpning:

01.02.2018