KONKURSBO

Thai Nong Kai AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Onsdag 26.09.2018 kl 0900

Fristdag:

07.08.2018

Anmeldelse av krav:

12.09.2018

Org.nr.:

914 383 226

Bonummer:

18-117008KON-STAV

Konkursåpning:

08.08.2018