KONKURSBO

Titlestad Consultants AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 15. desember 2017 kl 09.20

Fristdag:

10.03.2017

Anmeldelse av krav:

14.11.2017

Org.nr.:

915 448 585

Bonummer:

17-067874KON-BERG/3

Konkursåpning:

17.10.2017