KONKURSBO

Tomas Espedal

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 4. januar 2019 kl 09.50

Fristdag:

11.09.2018

Anmeldelse av krav:

10.12.2018

Org.nr.:

Bonummer:

18-133941KON-BERG/3

Konkursåpning:

05.11.2018