KONKURSBO

Tonnings Service AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 28. september 2017 kl 09.20

Fristdag:

03.08.2017

Anmeldelse av krav:

07.09.2017

Org.nr.:

913 997 271

Bonummer:

17-121876KON-BERG/4

Konkursåpning:

03.08.2017