KONKURSBO

Tunnelsafety AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Mandag 16.09.2019 kl. 12:30

Fristdag:

08.03.2019

Anmeldelse av krav:

01.09.2019

Org.nr.:

917 856 699

Bonummer:

19-065740KON-STAV

Konkursåpning:

01.08.2019