KONKURSBO

Ut i naturen AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

15.02.2018

Fristdag:

14.12.2017

Anmeldelse av krav:

04.02.2018

Org.nr.:

976 126 475

Bonummer:

17-195834KON-STAV

Konkursåpning:

04.01.2018