KONKURSBO

Viorel-Andrei Rostas

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 16. august 2019 kl 09.10

Fristdag:

15.01.2019

Anmeldelse av krav:

18.07.2019

Org.nr.:

917 945 624

Bonummer:

19-007583KON-BERG/3

Konkursåpning:

13.06.2019