KONKURSBO

Woodpecker Discovery Norway As

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Mandag 17.06.2019 kl 09.00

Fristdag:

26.04.2019

Anmeldelse av krav:

31.05.2019

Org.nr.:

916 993 471

Bonummer:

19-064722KON-STAV

Konkursåpning:

26.04.2019