KONKURSBO

World Food Laksevåg AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 15. desember 2017 kl 09.30

Fristdag:

10.03.2017

Anmeldelse av krav:

14.11.2017

Org.nr.:

914 989 892

Bonummer:

17-067876KON-BERG/3

Konkursåpning:

17.10.2017