KONKURSBO

World Wide Workers Norway AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

29.06.2017

Fristdag:

02.05.2017

Anmeldelse av krav:

29.06.2017

Org.nr.:

917 131 430

Bonummer:

17-072652KON-STAV

Konkursåpning:

29.05.2017