KONKURSBO

Zufu Restaurant AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Onsdag 06.03.2019 kl 09:00

Fristdag:

14.12.2018

Anmeldelse av krav:

20.02.2019

Org.nr.:

918 060 022

Bonummer:

18-189225KON-STAV

Konkursåpning:

16.01.2019