Test webinar

Velkommen til test webinar!

Dersom kontrakten også omfatter oppføring av byggesettet som bolig eller fritidshus, eller som annen
bygning i forbindelse med boligbygging, reguleres kontrakten av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med
forbrukar om oppføring av ny bustad med mer (bustadoppføringslova). I så fall brukes Byggblankett 3425.
Dersom kontrakten omfatter oppføring av byggesettet som annen bygning enn bolig eller fritidshus, uten at
dette har forbindelse med oppføring av bolig, gjelder lov av 16. juni 1989 nr. 63 om håndverkertjenester m.m.
for forbrukere (håndverkertjenesteloven). I så fall brukes Byggblankett 3501 eller Byggblankett 3502.
Dersom forbrukeren inngår kontrakt med en annen entreprenør enn selgeren om oppføring av bolig med
anvendelse av byggesettet, reguleres kontrakten med denne entreprenøren av bustadoppføringslova. I så fall
benyttes Byggblankett 3426.

Blankett 3404 erstatter NS 3404 Alminnelige leveringsbetingelser for byggesett til typehus.

Arrangementet var live

  • Dato: 17.05.2022 9:00
  • Til: 17.05.2022 11:00