Webinar – Varslingsreglene i entrepriseretten

Varslingsreglene i entrepriseretten

Standardkontraktene, NS 8405, NS 8407 med flere, inneholder en rekke bestemmelser som pålegger en varslings- og svarplikt ved blant annet endringsarbeid. Overholdes ikke bestemmelsene kan krav gå tapt. Under dette gratiswebinaret vil vi fokusere på den grunnleggende systematikken for disse varslingsreglene, som er et godt prosjektstyringsverktøy og dermed verdifull kunnskap!

Målgruppen er offentlige og private byggherrer, store og små entreprenører, rådgivende ingeniører, arkitekter, takstmenn, rådgivere med flere.

Velkommen!

Arrangementet var live

  • Dato: 18.02.2021 9:00
  • Til: 18.02.2021 10:30

Presentasjoner

Fyll ut din e-post adresse her for å laste ned case dokumenter
  • Hidden
  • Hidden
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.