Konkurs

Bobestyrelse ved konkurser og tvangsavviklinger krever gjennomgående forretningsmessig legning og forståelse. Bostyrer skal finne og analysere årsakene til konkursen samt gjennomføre avvikling og realisasjon av virksomheten.

I Ryger Advokatfirma har vi erfarne bostyrere og samarbeidende team som har lang erfaring med bobehandling fra enkle virksomhetsforhold til komplekse selskapsstrukturer.

Oftest vil virksomheter og ledelsen være mest tjent med å kontakte oss før problemene blir så uoverkommelige at det må åpnes konkurs i virksomheten.

Partnere