Birthe Helland

Advokatfullmektig

Bergen

932 62 829 Send e-post

Birthe har lang erfaring med eiendomsforvaltning i det offentlige og har jobbet mye med kjøp og salg av eiendom, inn- og utleie, rettigheter i fast eiendom, hjemmelsavklaringer, jordskifte, fiskerihavner, mv.

Hun har god erfaring med ulike kontraktstyper og forhandling, og har god kjennskap til offentlig eiendomsforvaltning og praksis.

Birthe har erfaring med opprettelse av stiftelser, stiftelsesloven og styrearbeid. Videre har hun jobbet med plan- og bygningsloven, herunder med byggesaker, dispensasjoner, plansaker, delingssaker, seksjoneringssaker og klagesaker. Hun har også jobbet med strandsoneforvaltning, ulovlighetssaker mv.

Arbeidserfaring

  • 2021 - d.d. Advokatfullmektig, Ryger Advokatfirma AS
  • 2019 - 2021Seniorrådgiver, Vestland fylkeskommune
  • 2013 - 2019Rådgiver, Bergen kommune, etat for bygg og eiendom - Eiendomsavdelingen
  • 2010 - 2013Rådgiver, Fylkesmannen i Hordaland
  • 2010 - 2010Rådgiver, Bergen Kommune
  • 2008 - 2009Advokatfullmektig, Din Advokatpartner AS
  • 2008 - 2008Eiendomsmeglerfullmektig, Aktiv Eiendom AS

Utdannelse

  • 2007Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Språk

  • Norsk
  • Engelsk