Einar Christie Ellingsen

Senioradvokat

Bergen

901 38 994 Send e-post

Einar Christie Ellingsen har bred juridisk erfaring fra både privat og offentlig sektor – både i Norge og internasjonalt.

Einar arbeider i dag på et bredt fagfelt med rådgivning til virksomheter ved inngåelse av kontrakter, kontraktsoppfølging og tvisteløsning. Hans gode kommersielle forståelse og brede forretningsjuridisk erfaring gjør at han brukes som «intern» advokat for flere virksomheter i ulike bransjer.

Einar bistår virksomheter med å etterleve et stadig mer komplekst regelverk i Norge og internasjonalt, både innen arbeidsrett, personvern, sanksjoner og samfunnsansvar. Han hjelper virksomheter med å kartlegge og redusere egen og forretningspartneres juridiske risikoer. 

Einar arbeider også mye med juridisk rådgivning og konfliktløsning innen fast eiendom og entreprise. Han bistår i avhendings- og entreprisetvister, med hovedsiktemål om å finne utenrettslige løsninger.

Einar var tidligere ansatt i Ernst & Youngs enhet for Compliance & Gransking. Med dette opparbeidet han seg betydelig kompetanse med å identifisere og redusere juridisk risiko knyttet til egen og forretningsforbindelser virksomhet. Han arbeidet innen anti-korrupsjon, personvern, anti-hvitvasking, samfunnsansvar og HMS/arbeidslivskriminalitet og varsling. Einar har utstrakt erfaring med å lede og gjennomføre granskinger i privat og offentlig sektor.

For øvrig har Einar erfaring innen konkurranserett og offentlige anskaffelser fra sin jobb i Konkurransetilsynet.

Arbeidserfaring

 • 2020 - d.d.Senioradvokat, Ryger Advokatfirma AS
 • 2016 - 2020Advokat, Ryger Advokatfirma AS
 • 2010 - 2016Senior manager, EY
 • 2008 - 2010Seniorrådgiver, Konkurransetilsynet
 • 2007 - 2008Leder for FN-tribunal (sekretariatet) for eiendomstvister; Kosovo
 • 2001 - 2007Seniorrådgiver, Justisdepartementet
 • 2001 - 2001Advokatfullmektig, Codex Advokat

Utdannelse

 • 2010Spesialfag i Konkurranserett, Universitetet i Bergen
 • 2005LL.M. (Master of Laws) i HR Law, London Met University
 • 1998Cand. jur., Universitet i Bergen
 • 1997Spesialfag i arbeidsrett, Universitet i Oslo

Verv

 • Artikkel: «Hvordan jobbe med integritet hos forretningsforbindelser?»
 • Artikkel: «Internasjonale håndhevingstrender – krav til selskapenes tiltak mot korrupsjon»

Språk

 • Norsk
 • Engelsk