Einar Christie Ellingsen

Senioradvokat

Bergen

901 38 994 Send e-post

Einar Christie Ellingsen har bred juridisk erfaring fra både privat og offentlig sektor – både i Norge og internasjonalt.

Einar arbeider i dag med juridisk rådgivning og konfliktløsning innen fast eiendom og entreprise og bistår spesielt i tvister knyttet til kjøp og salg av eiendom, herunder ved feil og mangler.

Han bisår virksomheter i arbeidet med å etterleve et stadig mer komplekst og omfattende regelverk i Norge og internasjonalt. Einar har erfaring og kompetanse med å utvikle og kontrollere interne rutiner og systemer for etterlevelse i både store og små virksomheter. Innenfor fagfeltet compliance og gransking har han solid erfaring innen anti-korrupsjon, personvern, anti-hvitvasking, samfunnsansvar og HMS/arbeidslivskriminalitet og varsling.

Einar var tidligere ansatt i Ernst & Youngs enhet for Compliance & Gransking. Her ledet han enheten for bakgrunnsundersøkelser/leverandørrevisjoner og har opparbeidet seg betydelig kompetanse med å identifisere og redusere juridisk risiko knyttet til forretningsforbindelser og oppkjøpskandidater. Einar har også utstrakt erfaring med å lede og gjennomføre granskinger og store faktakartlegginger i privat og offentlig sektor.

Øvrig har Einar erfaring innen konkurranserett, offentlige anskaffelser, samt arbeidsrett og offentlig rett.

Arbeidserfaring

 • 2020 - d.d.Senioradvokat, Ryger Advokatfirma AS
 • 2016 - 2020Advokat, Ryger Advokatfirma AS
 • 2010 - 2016Senior manager, EY
 • 2008 - 2010Seniorrådgiver, Konkurransetilsynet
 • 2007 - 2008Leder for FN-tribunal (sekretariatet) for eiendomstvister; Kosovo
 • 2001 - 2007Seniorrådgiver, Justisdepartementet
 • 2001 - 2001Advokatfullmektig, Codex Advokat

Utdannelse

 • 2010Spesialfag i Konkurranserett, Universitetet i Bergen
 • 2005LL.M. (Master of Laws) i HR Law, London Met University
 • 1998Cand. jur., Universitet i Bergen
 • 1997Spesialfag i arbeidsrett, Universitet i Oslo

Verv

 • Artikkel: «Hvordan jobbe med integritet hos forretningsforbindelser?»
 • Artikkel: «Internasjonale håndhevingstrender – krav til selskapenes tiltak mot korrupsjon»

Språk

 • Norsk
 • Engelsk