Kurt A. Elvevoll

Partner

Stavanger

416 34 869 Send e-post

Kurt A. Elvevoll har bred kompetanse innen bygg- og entrepriserett og tilgrensende rettsområder, bl.a. plan- og
bygningsrett. Han har lang erfaring med å bistå profesjonelle aktører i bransjen, herunder offentlige og private byggherrer, entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter.

Han arbeider ofte i prosjekter, som involverer klient, eksterne tverrfaglige ressurser, samt interne ressurser hos oss. Opptatt av god og tydelig kommunikasjon, fordeling og delegering av ansvarsoppgaver, og ikke minst humør. Gode prosesser forbedrer resultatene. Bred erfaring med utarbeidelse av kontraktstrategier, kvalitetssikring av kontrakter, oppfølging av byggeprosesser og tvisteløsning, som søkes løst gjennom forhandlinger og rettsmegling.

Kurt hjelper aktører med digitalisering, herunder med bl.a. kravene til BIM, eiendomsteknologi (proptech) og smarte(re) bygg. Disse nye digitale kravene må – for å bli realisert – avtalereguleres. Dette medfører også ofte nødvendige justeringer i standardkontraktene: NS 8407, NS 8417, NS 8405, NS 8415, NS 8401 mfl.

I løpet av 2021 har han gjennomført 15 webinarer med ulike entrepriserettslige temaer, som er tilgjengelig på vår hjemmeside.

Arbeidserfaring

 • 2013 - d.d.Partner, Ryger Advokatfirma AS
 • 2000 - 2013Advokat/partner, ProJure Advokatfirma DA
 • 1998 - 2000Dommerfullmektig, Dalane tingrett
 • 1997 - 1998Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Helle

Utdannelse

 • 1995Cand.jur., Universitetet i Tromsø

Verv

 • Medlem av Den Norske Advokatforening
 • Medlem i Advokatforeningens lovutvalg for bygningsrett og reguleringsspørsmål.
 • Publikasjon: Enkle grep som forbedrer entreprisekontrakter, Byggeindustrien nr 1/2011
 • Publikasjon: Nye regler – stort ansvar (ansvar for aktørene i hht ny plan- og bygningslov), Byggeindustrien nr 8/2012
 • Publikasjon: 12 forhold du bør vite om endringsarbeider, Byggeindustrien nr.14/2012

Språk

 • Norsk
 • Engelsk