Liv-Torill Hellevang Lindgren

Fast advokat

Bergen

922 42 699 Send e-post

Liv-Torill Hellevang Lindgren arbeider innenfor alle selskapsrettslige temaer, herunder stiftelse og valg av selskapsform, overføring av aksjer, styrets ansvar og plikter, transaksjoner og fusjon og fisjon. Liv-Torill bistår også klienter med aksjonæravtaler og avtaler mellom selskapet og nærstående.

Liv-Torill har også flere års erfaring med plan- og bygningsrett fra offentlig og privat side, og har særlig kompetanse innen dispensasjonssaker knyttet til plan- og bygningsloven, samt tilsyns- og legaliseringssaker. Hun arbeider ellers med deling og seksjonering av eiendom, entreprise, konsesjon ved kjøp og salg av eiendom, tvister i forbindelse med avhending av fast eiendom samt øvrige spørsmål relatert til fast eiendoms rettsforhold.

Liv-Torill har erfaring med offentlige anskaffelser fra Norges Handelshøyskole og Bergen kommune og har utarbeidet innkjøpsprosesser og hatt ansvar for internopplæring i offentlige anskaffelser ved NHH. Hun har også erfaring med gjennomføring av revisjon i offentlig virksomhet.

Liv-Torill har også utdannelse som kommunikasjonsrådgiver.

Arbeidserfaring

 • 2017 - d.d. Advokat, Ryger Advokatfirma AS
 • 2015 - 2017Advokatfullmektig, Ryger Advokatfirma AS
 • 2014 - 2015 Seniorkonsulent Innkjøp, Norges Handelshøyskole
 • 2014 - 2014Innkjøpsrådgiver, Etat for bygg og eiendom, Bergen kommune
 • 2011 - 2014Juridisk rådgiver, Seksjon for byggesak og private planer, Askøy kommune
 • 2010 - 2011Juridisk rådgiver, Eiendomsavdelingen, Askøy kommune
 • 2010 - 2010Faglærer rettslære, Danielsen videregående skole

Utdannelse

 • 2015Kommunikasjonsrådgiver, Høgskolen i Lillehammer
 • 2010Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • 2021Grunnleggende selskapsrett, Universitetet i Oslo

Verv

 • 2013 - 2017 - Nemndmedlem Utlendingsnemnda
 • 2012 - 2013 - Leder for tilsynsgruppen Regionrådet Vest
 • 2010 - 2016 Juridisk rådgiver, Gatejuristen Bergen
 • 2019 - d.d. Styremedlem, KRAFT Bergen
 • Medlem av Den Norske Advokatforening

Språk

 • Norsk
 • Engelsk