Randi Hansen Våge

Partner

Bergen

934 94 254 Send e-post

Randi Hansen Våge har solid kompetanse innenfor alle deler av plan- og bygningsretten, og bistår ofte i juridiske spørsmål i skjæringspunktet mellom offentlig og privat rett.

Hun har mange års erfaring med arealutvikling og utbyggingsavtaler fra både offentlig og privat sektor, og bistår med strategisk rådgivning i reguleringsprosesser. Randi er særlig kompetent på eiendomsrettslige spørsmål og gjennomføring av utbygging i byutviklingsområder, ved sentrumsutvikling osv. I denne sammenheng har hun særskilt kompetanse i prosessarbeidet opp mot private og offentlige instanser i forbindelse med utbyggingsavtaler som virkemiddel i gjennomføringen.

Randi bistår også ved forhandlinger om grunnerverv og i saker om ekspropriasjon og skjønn. Hun arbeider med forhandling og tvisteløsning innenfor fast eiendoms rettsforhold, og prosederer jevnlig for domstolen i saker om grenser og rettigheter.

Arbeidserfaring

 • 2019 - d.d. Partner, Ryger Advokatfirma AS
 • 2018 - 2019Partner, Stiegler WKS Advokatfirma AS
 • 2017 - 2018Partner, Advokatfirma Wesenberg, Komnæs og Sætre ANS (WKS)
 • 2012 - 2016Fast advokat, Advokatfirma Wesenberg, Komnæs og Sætre ANS (WKS)
 • 2011 - 2012Advokatfullmektig, Advokatfirma Wesenberg, Komnæs og Sætre ANS (WKS)
 • 2002 - 2011Rådgiver, Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune
 • 2000 - 2001Førstekonsulent/jurist, Bjørgvin bispedømme
 • 1998 - Førstekonsulent, Pasientombudet i Hordaland
 • 1997 - 1998Advokatfullmektig, Advokatene Carl Hartwig og Kjell-Johan Onarheim
 • 1996 - 1997Saksbehandler, Fyllingsdalen sosialkontor

Utdannelse

 • 1996Cand. Jur Universitetet i Bergen

Verv

 • Mellom 2010 og 2014 var Randi Hansen Våge årlig gjesteforeleser ved Høgskolen i Bergen innenfor tema utbyggingsavtaler og offentlig kontroll med fast eiendom, 2 dager pr år.

Språk

 • Norsk
 • Engelsk