Priser

Standard timesatser 2023

Partnerkr 3 300 til kr 4 200 pr time
Senioradvokatkr 2 800 til kr 3 250 pr time
Advokatkr 2 400 til kr 2 750 pr time
Advokatfullmektigkr 1 950 til kr 2 300 pr time
Traineekr 1 000 pr time
Administrasjonkr 1 000 pr time
Priser oppjustert med 3,5% ved årsskiftet

Alle priser oppgitt er eksklusiv merverdiavgift. I tillegg faktureres et standard administrasjonsgebyr på 2 % av fakturabeløpet ved hver fakturering.