Priser

Standard timesatser 2022

Partnerkr 3 600 til kr 5 100 pr time
Senioradvokatkr 2 800 til kr 3 700 pr time
Advokatkr 2 600 til kr 3 200 pr time
Advokatfullmektigkr 1 800 til kr 2 800 pr time
Traineekr 950 pr time
Administrasjonkr 950 pr time
Priser oppjustert med 3,5% ved årsskiftet

Alle priser oppgitt er eksklusiv merverdiavgift. I tillegg faktureres et standard administrasjonsgebyr på 2 % av fakturabeløpet ved hver fakturering.